Pam ddylai eich busnes ddefnyddio Band Eang Cyflym iawn?

Byddwch wedi gweld y sticeri a’r blychau cysylltu newydd yn mynd i fyny ar hyd a  lled y sir, wedi clywed yr enw Cyflymu Cymru, wedi ymweld â’r wefan neu efallai hyd yn oed wedi clicio i gael mwy o wybodaeth.

Ond sut mae’n helpu i wella eich busnes a’ch helpu i dyfu?

Rydym wedi gweithio gyda nifer o fusnesau lleol o bob rhan o’r sir ac o nifer o wahanol sectorau i arddangos enghreifftiau ymarferol o’r hyn y gall technoleg a band eang cyflym iawn ei wneud i’ch busnes.

Dros yr wythnosau nesaf, byddwn yn rhyddhau cyfres o glipiau fideo, pob un ohonynt yn adrodd eu stori eu hunain am yr hyn y mae’r cynnydd hwn i gyflymder y cysylltiad wedi’i wneud iddynt a sut y maent yn defnyddio technoleg i hyrwyddo a rhedeg eu busnesau.

Drwy ddefnyddio opteg ffibr, bydd eich data yn teithio’n gynt nag ar y pibellau copr arferol ac yn cyrraedd ei gyrchfan yn gynt ac yn fwy effeithlon.

Bydd y math hwn o fand eang yn caniatáu i chi lawrlwytho a lanlwytho ffeiliau a delweddau mawr ac yn galluogi i chi gyfathrebu’n gynt gyda chwsmeriaid, cyflenwyr a gweithwyr. Gall wneud eich tasgau dyddiol o logio a chofnodi data yn llawer mwy effeithlon a chost effeithiol.

Nid dim ond ar gyfer chwaraewyr gemau a’u cysylltiadau ar-lein y mae hwn. Mae’n ffordd o weithio a fydd yn rhoi rhyddid i chi weithio ble bynnag, pryd bynnag.

O gyfrifiadura ‘cloud’ a fideo-gynadledda, i gyfathrebu marchnata a rheoli stoc, mae’r posibiliadau’n ddiddiwedd. Bydd defnyddio’r mathau hyn o dechnolegau ar-lein yn eich galluogi i redeg eich busnes yn fwy effeithlon, yn arbed arian i chi ac yn cynyddu eich elw.

Mae Cyngor a Chymorth am ddim i fusnesau ar gael gan Busnes Cymru.

Bydd Cyflymu Cymru yn dweud wrthych pryd a ble sydd wedi cysylltu, a’r cyflymder posibl sydd ar gael ar gyfer eich busnes.

Dilynwch ni ar y blog hwn ac ar twitter i gael gwybodaeth, cymorth a digwyddiadau.

Leave a Reply