Cyflymu Cymru i Fusnesau

Cyfarfu Hyrwyddwyr Manteisio ar Cyflymu Cymru Llywodraeth Cymru o 6 awdurdod lleol Gogledd Cymru’r wythnos diwethaf i drafod y contract newydd a’i gynllun cyflwyno.

Peninsula Enterprises Ltd sydd wedi ennill y contract i gyflwyno’r rhaglen Cyflymu Cymru i Fusnesau, sy’n gyffrous iawn gan fod ganddynt gyfoeth o wybodaeth a phrofiad, ar ôl gweithio ar Superfast Cornwall a Connecting Cheshire Superfast Business.

Aeth Cyflymu Cymru i Fusnesau yn fyw ar 4 Ionawr ac mae ymgynghorwyr yn barod am eich galwadau a’ch ymholiadau. Gyda rhaglen lawn o weithdai a chymorth 1 i 1 i ddod yn fuan.   Cymerwch olwg ar y wefan isod lle gallwch ddefnyddio’r gyfrifiannell arbedion a’r pecyn cymorth i fesur y manteision y gallai eich busnes eu cael a darllen y canllaw ‘Ydych chi’n barod am ddyfodiad Band-eang Cyflym Iawn’

SBW cym

Edrychwch sut mae cwmnïau Sir Ddinbych eisoes yn elwa o Cyflymu Cymru i Fusnesau ac yn defnyddio’r dechnoleg yn eu busnes.

Archwilio Technoleg Busnes

Stand up Paddle Board

Design Web