Mis Mawrth Busnes

March4Biz

Mae Mis Mawrth Busnes Sir Ddinbych yn rhedeg o 2 Mawrth i 22 Mawrth 2016 gyda sawl digwyddiad ar gael ar gyfer busnesau newydd a rhai presennol.  Mae’r digwyddiadau hyn mewn ymateb uniongyrchol i’r materion ac anghenion a godwyd gan fusnesau yn yr arolwg Busnes 2015.

Bydd y digwyddiadau yn ymdrin â phynciau gan gynnwys Cyllid ac Ariannu, Recriwtio, Cyfryngau Cymdeithasol, Cysylltiadau Cyhoeddus a chyngor a chefnogaeth 1-2-1.

Bydd ein digwyddiad ‘Blas Lleol’ yn Llangollen yn arddangos ystod eang o gynhyrchwyr bwyd a diod a phrynwyr, siaradwyr allweddol fel Gareth Wyn Jones sydd ar y teledu a chyngor a chefnogaeth ymarferol gan Ymweld â Chymru a Diogelu’r Cyhoedd Sir Ddinbych.

Mae digwyddiadau eraill yn cynnwys Brecwast Busnes sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth, Cinio Rhwydweithio Cyllid ac Ariannu a Chyfryngau Cymdeithasol i Ddechreuwyr.

I gofrestru ar gyfer unrhyw un o’r digwyddiadau hyn, ewch i:
www.sirddinbych.gov.uk/mawrthbusnes

Cliciwch am Rhaglen lawn o Ddigwyddiadau

March-Flyer-ncm-w

Leave a Reply