Cyflog Byw Cenedlaethol: A yw eich busnes yn barod?

1 Month Out

Gyda dim ond mis i fynd nes i Gyflog Byw Cenedlaethol newydd y llywodraeth ddod i rym, mae’r llywodraeth yn annog busnesau i baratoi’n gynnar ar gyfer y newidiadau a gwneud yn siŵr eu bod yn dilyn y pedwar cam syml hwn:

  • Gwybod y gyfradd gywir o gyflog – £7.20 yr awr i staff 25 oed a throsodd
  • Canfod pa staff sy’n gymwys i gael y gyfradd newydd
  • Diweddaru cyflog y cwmni mewn pryd ar gyfer 1 Ebrill, 2016
  • Cyfleu’r newidiadau i staff cyn gynted â phosib.

Bydd y Cyflog Byw Cenedlaethol yn rhoi hwb uniongyrchol i dros filiwn o weithwyr yn y DU eleni – gan wobrwyo a rhoi diogelwch i bobl sy’n gweithio.

Drwy gymryd y camau hyn, bydd cwmnïau yn gallu gwobrwyo eu staff yn gywir ac osgoi torri’r gyfraith pan fydd yn dod i rym.

Mae’r Cyflog Byw Cenedlaethol newydd yn rhan allweddol o gynllun y llywodraeth i barhau i symud i gyflog uwch, treth is a chymdeithas lles is, gan feithrin gwlad fwy cynhyrchiol a rhoi sicrwydd o waith sy’n talu’n dda i deuluoedd.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth drwy ymweld â www.livingwage.gov.uk.
Ymunwch â’r sgwrs ar Twitter drwy ddilyn @bisgovuk a #CyflogBywCenedlaethol.