Prentisiaethau Uwch

Mewn marchnad gystadleuol, mae cael gweithwyr medrus sy’n cwrdd ag anghenion eich busnes a’ch cwsmeriaid yn allweddol i lwyddiant.

  1. Hyfforddiant heb gost. Mae Llywodraeth Cymru yn talu cost lawn yr hyfforddiant
  2. Yn agored i unrhyw grŵp oedran. Gall unrhyw weithiwr gymryd rhan yn yr hyfforddiant.
  3. Uwchsgilio gweithwyr presennol. Rhowch fantais gystadleuol i’ch sefydliad

Bydd Prentisiaethau Uwch yn eich helpu i ddatblygu’r gweithwyr talentog hynny o fewn eich sefydliad sy’n dyheu i fod y genhedlaeth nesaf o reolwyr. Mae’r cyrsiau cost-effeithiol a blaengar hyn yn darparu hyfforddiant bywyd go iawn, wedi’u cynllunio i fod o fudd uniongyrchol i’ch busnes yn y tymor byr a’r tymor hir.

Mae prentisiaeth uwch yn cyfuno hyfforddiant yn y gwaith gydag astudio tuag at gymhwyster lefel uchel sy’n cael ei gydnabod yn y diwydiant. Mae’n darparu dewis arall i astudio academaidd addysg uwch traddodiadol ar gyfer gweithwyr sy’n awyddus i ddatblygu eu datblygiad proffesiynol.

Rydym yn cynnal cyfres o ddiwrnodau ymwybyddiaeth ar gyfer rhai o’ch diwrnodau ymwybyddiaeth yn ystod y misoedd sydd i ddod.  Edrychwch ar ein taflen diwrnodau ymwybyddiaeth –Diwrnodau Ymwybyddiaeth.

Os hoffech chi gael gwybod mwy a chadw lle yn y Diwrnod Ymwybyddiaeth, yna anfonwch e-bost ataf, Sian Crickett ar s.crickett@gllm.ac.uk

 

 

Leave a Reply