Hyrwyddo busnesau Sir Ddinbych drwy ymgyrch #carubusnesaulleol

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn annog trigolion i gefnogi ymgyrch i hyrwyddo busnesau lleol yn y sir.

Bwriad ymgyrch #carubusnesaulleol  yw annog pobl leol i gefnogi busnesau lleol drwy ddefnyddio’r hashnod ar Twitter a’r Weplyfr, er mwyn hyrwyddo profiadau da o siopa a hyrwyddo eitemau a gwasanaethau lleol y maent wedi’i ‘garu’.

Mae’r Cyngor am i fusnesau Sir Ddinbych fod yn rhan o’r ymgyrch drwy ddefnyddio’r hashnod i hysbysebu eu busnes ac i ledaenu’r gair am yr ystod eang o eitemau a gwasanaethau sydd ar gael mewn trefi a phentrefi’n lleol. 

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Evans OBE, Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych: “Rydym yn galw ar drigolion Sir Ddinbych i ddangos eu cefnogaeth i fusnesau lleol, er mwyn hybu’r hyn sydd ar gael ar y stryd fawr.  

“Mae cymaint o fusnesau ffantastig yma yn Sir Ddinbych mewn amrywiaeth o feysydd, o fwyd a gwestai i siopau sy’n gwerthu nwyddau crefft unigryw a darparwyr gwasanaethau a phrofiadau hollol unigryw. Mae angen i ni ledaenu’r gair a sicrhau bod pobl yn defnyddio’r busnesau hyn.  

“Mae’r busnesau hefyd yn rhoi cymorth i gefnogi economi ffyniannus ac yn cefnogi cymunedau drwy gynnig swyddi ar gyfer pobl leol. Rydym am i bobl Sir Ddinbych rannu eu profiadau o ymgysylltu â busnesau lleol drwy siopa ynddynt ac ymrwymo i siopa’n lleol.” 

Dywedodd David Jones,  Cadeirydd Llwybr Fwyd Bryniau Clwyd ac un o lysgenhadon twristiaeth Sir Ddinbych : “Rwy’n meddwl fod hwn yn ymgyrch bositif iawn gan y Cyngor. Mae angen i fusnesau lleol gefnogi ei gilydd a chreu rhwydweithiau. Mae’r cyfryngau cymdeithasol yn fodd gwych o wneud hyn.  

“Mae hi hefyd yn hynod bwysig fod cymunedau’n cefnogi’i busnesau lleol. Mae gennym ystod eang o fusnesau arbennig yn ein sir ac mae’n rhaid i ni ledaenu’r neges fod prynu’n lleol yn dda i bawb mewn nifer o elfennau. 

Mae’r ymgyrch hefyd yn rhan o fwriad y Cyngor i hyrwyddo siopa’n lleol ac annog busnesau yn y sir i weld y budd o siarad gyda phobl ar y cyfryngau cymdeithasol”

Cwrs Cyfryngau Cymdeithasol AM DDIM ar gyfer Busnesau #CaruBusnesauLleol

28 Mehefin, Neuadd y Sir, Rhuthun 16.30 – 19.30

Eisiau gwella eich llinell olaf? Hoffech chi ddefnyddio Twitter, Facebook ac ati ar gyfer busnes, ond ddim yn siŵr ble i ddechrau? Bydd y gweithdy bach a chyfeillgar hwn ar gyfer dechreuwyr yn eich helpu i wneud hynny.

Dan arweiniad Helen Hodgkinson o Grŵp Retail Skills Academy, bydd y cwrs yn mynd â chi drwy sut i sefydlu cyfrif, yn ogystal â rhoi cyngor ymarferol ar beth i’w wneud a beth i beidio o ran defnyddio cyfryngau cymdeithasol. Mae’n ‘ymarferol’, felly dewch â gliniadur os oes gennych un.

Os yw at eich dant ai peidio, mae’r cyfryngau cymdeithasol yma i aros, felly beth am wneud defnydd ohono i dyfu eich busnes?

Mae archebu lle yn hanfodol gan fod nifer y lleoedd sydd ar gael yn gyfyngedig.

E-bostiwch ni: datblygiad.economaidd@sirddinbych.gov.uk

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply