Cymunedau arfordirol Loteri Fawr-ymgynghoriad

 Ar ran Llywodraeth Cymru, mae’r Gronfa Loteri Fawr ar hyn o bryd yn cynnal ymgynghoriad i nodi anghenion ac isadeiledd busnesau mewn ardaloedd arfordirol yng Nghymru.

Hoffai’r Gronfa Loteri Fawr glywed gan amrywiaeth o bobl, yn cynnwys entrepreneuriaid, perchnogion busnes, sefydliadau’r trydydd sector, Awdurdodau Lleol, i enwi dim ond rhai.

Felly os oes gennych syniad a allai gynhyrchu incwm cynaliadwy mewn ardaloedd arfordirol neu wella bywydau’r rhai sy’n byw ar hyd yr arfordir, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Byddai’r Gronfa Loteri Fawr yn ddiolchgar iawn pe baech nid yn unig yn llenwi’r arolwg canlynol ond hefyd yn ei ddosbarthu gyda’ch rhwydweithiau.

 http://www.surveygizmo.eu/s3/90013026/Business-Infrastructure-needs-in-Coastal-Settlements

Leave a Reply