Ariannu twf eich busnes

Gall grant bach olygu llawer iawn i fusnes newydd neu i fusnesau sydd angen ychydig o help llaw i ehangu i’r cam nesaf.

Gallai ein Grant Datblygu Busnes eich helpu i brynu’r darn o offer sy’n arwain at fwy o archebion, datblygu eFasnach ar eich gwefan er mwyn cynyddu gwerthiant, helpu i’ch hyfforddi chi neu weithiwr er mwyn annog effeithlonrwydd a’ch gwneud yn fwy cystadleuol, neu wella blaen eich siop gydag arwydd newydd sy’n denu mwy o fusnes.

Nod y grant yw helpu busnesau i wneud y gorau o’r cyfalaf y maen nhw wedi ei fuddsoddi ac mae yno i annog twf busnes fel rhan o waith y cyngor ar ddatblygu’r economi leol. Ein strategaeth yw annog twf busnesau preifat iach sydd, maes o law, yn arwain at economi leol sy’n ffynnu, gyda swyddi da ar gyfer trigolion lleol.

Dywedodd y Dangerous Food Company, “Mae’r grant wedi gwneud tyfu yn bosibl ac yn haws i ni.”

Darllenwch eu hanes yma.

Gellir gwobrwyo grantiau o hyd at £5,000, ar sail 50% o gost tyfu eich busnes. Mae proses ag iddi ddau gam sydd ond yn cymryd ychydig o amser i’w chwblhau:

 • Cwblhewch y ffurflen Datgan Diddordeb er mwyn dweud ychydig wrthym ni am y busnes, y gost ac ar gyfer beth y mae’r grant. Mae hyn yn ein helpu i benderfynu a ydych yn gymwys ac a fydd yr economi leol yn elwa.
 • Cwblhau Cais Llawn pan fyddwn wedi derbyn eich Datganiad Diddordeb. Bydd gofyn i chi roi mwy o fanylion am y busnes a pham eich bod angen y grant ynghyd â gwybodaeth gefnogol.

Dywedodd y Stoneworkz Industries “Mae’r grant wedi ein helpu ni i dyfu yn ôl ein galw.”

Darllenwch eu hanes yma.

Gallwch weithio gydag ymgynghorwyr o Busnes Cymru i dderbyn cyngor a chymorth drwy gydol y broses, gan sicrhau bod popeth wedi cael ei gynllunio a bod y buddsoddiad yn iawn ar eich cyfer chi a’ch busnes.

This slideshow requires JavaScript.

Cysylltwch â ni:

2 thoughts on “Ariannu twf eich busnes

 1. arwelroberts says:

  Hello,
  Could you send an english version of this message to Jackie please – business person in Rhuddlan.

  Hwyl

  Arwel

  Anfonwyd gan y Cynghorydd Arwel Roberts ward Rhuddlan.
  Sent by Cllr Arwel Roberts Rhuddlan ward.

Leave a Reply