Fideo siopa Nadolig gyda neges bwysig sy’n lledaenu hwyliau’r Nadolig

Mae stori Nadoligaidd hyfryd gyda neges bwysig wedi cyrraedd Sir Ddinbych.

Mae’r ffilm Nadoligaidd sy‘n para am ddau funud wedi’i gynhyrchu gan Gyngor Sir Ddinbych i ddangos yr amrywiaeth o siopau lleol sydd yn y sir.

Mae’r ffilm yn cynnwys stori am deulu yn cyflawni eu siopa Nadolig yn Sir Ddinbych gyda’r holl anrhegion wedi’u prynu gan fasnachwyr lleol.

Mae hefyd yn cynnwys myfyrwyr o ysgol gelfyddydau perfformio Denbigh Stagecoach yn canu yng Nghadeirlan Llanelwy ac mae Carys yn serennu, sef arth unigryw a wnaethpwyd gan Sarah Chapman o Bilberry Bears yn Llandegla.

Cafodd y ffilm ei ryddhau ar sianel YouTube y Cyngor heddiw (dydd Iau) ac mae’n cael ei rannu ar draws cyfryngau cymdeithasol hefyd.

Dywedodd Arweinydd Sir Ddinbych, y Cynghorydd Hugh Evans OBE: “Mae’r Cyngor yn falch o gefnogi busnesau lleol gyda’r fideo siopa Nadolig hwn.

“Mae’n ffilm wych gyda stori hyfryd a neges bwysig iawn – ewch i siopa’n lleol y Nadolig hwn.

“Mae’r holl fusnesau yn y ffilm wedi’u lleoli yn Sir Ddinbych ac mae’r ffilm yn dangos yr amrywiaeth enfawr o gynnyrch a gwasanaethau sydd ar gael yn y sir.

“Mae siopa’n lleol yn brofiad i’w fwynhau ac mae siopau’n cynnig gwasanaeth wyneb yn wyneb cyfeillgar a phroffesiynol ac maent yn mynd gam ymhellach i’w cwsmeriaid.

“Fel Cyngor, rydym eisiau gweld busnesau lleol yn llwyddo gan fod hyn yn sicrhau bod arian sy’n cael ei wario’n lleol yn aros yn Sir Ddinbych ac yn helpu i greu economi sy’n ffynnu.

“Hoffai’r Cyngor ddiolch i’r holl breswylwyr a busnesau yn Sir Ddinbych sydd wedi helpu i wneud y ffilm hon yn bosibl.”

Bu i rai o disgyblion Stagecoach berfformio yn y ffilm.

Jane Heckman, 54, o Drefnant yw pennaeth yr ysgol, a ddarparodd actorion i chwarae rhannau’r teulu.

Dywedodd Mrs Heckman, sydd wedi bod yn bennaeth yn yr ysgol ers 11 mlynedd: “Roedd cynnig cyfle fel hyn i’r plant yn hynod wych.  Roedd yn brofiad hudolus.

“Fel busnes lleol rydym yn falch o gefnogi busnesau eraill ac i ledaenu’r neges i siopa’n lleol yn Sir Ddinbych.

“Rydym eisiau cefnogi busnesau lleol eraill.”

Mae’r fideo wedi’i gynhyrchu fel rhan o Raglen Uchelgais Economaidd a Chymunedol y Cyngor sydd yn cyflawni 16 prosiect o flaenoriaeth uchel i gefnogi busnesau yn y sir ac i atynnu mewnfuddsoddi pellach yn Sir Ddinbych.

Hefyd, mae Sir Ddinbych wedi bod yn cefnogi busnesau yn ystod cyfnod y Nadolig drwy ddarparu parcio am ddim ar ôl 3pm mewn meysydd parcio a reolir gan y Cyngor, mae’r ymgyrch #CaruBusnesauLleol yn cefnogi siopa’n lleol, ac mae’r hysbyseb radio Capital FM a gynhyrchwyd yn annog siopa’n lleol.

Cafodd y fideo ei gynhyrchu ar gyfer y Cyngor gan y Frozen Moon Productions.

 https://youtu.be/KBNrFppvgL8

Leave a Reply