Mynegi Diddordeb

Rydym wedi ymuno ar draws Canolfannau Gwaith Gogledd a Chanolbarth Cymru yn ddiweddar i baratoi ar gyfer y mewnlifiad o swyddi sy’n dod o’r Diwydiant Adeiladu.

Er mwyn ein helpu i gyfateb ceiswyr swyddi gyda’r swyddi sydd ar gael, mae Canolfannau Gwaith ar draws Gogledd a Chanolbarth Cymru yn bwydo i mewn i Gronfa Ddata Mynegi Diddordeb.  Mae hwn yn cofnodi sgiliau a chrefftau Adeiladu sydd gan geiswyr gwaith. Mae’n gronfa ddata fyw sy’n cael ei diweddaru bob amser wrth i hawlwyr hawlio neu ddod oddi ar fudd-dal.

Mae hefyd yn ein helpu i nodi os oes gennym bobl sydd â’r sgiliau a phrofiad sydd efallai heb y cardiau neu docynnau sydd eu hangen ar gyfer y swyddi sydd ar gael mwyach. Yn yr achosion hynny, byddem yn gweithio’n agos gyda cholegau lleol i roi’r hyfforddiant ar gyfer yr unigolyn cywir, yn gysylltiedig ag anghenion y farchnad lafur leol.

Gall y Ganolfan Waith fod yn arloesol iawn yn eu hagwedd tuag at recriwtio felly os oes gennych swyddi ond â diffyg gweithlu cadarn, cysylltwch â ni i weld sut y gallwn weithio gyda’n gilydd.

Katie Goodwin

Rheolwr Partneriaeth a Chyflogwyr

Canolfan Byd Gwaith Sir Ddinbych

Sir Rheolwr Partneriaeth a Chyflogwyr Manylion cyswllt:
Sir y Fflint Jacqueline Blythe Ffôn: 07759631328

E-bost: JACQUELINE.BLYTHE1@DWP.GSI.GOV.UK

Sir Ddinbych Katie Goodwin Ffôn: 07738535624

E-bost: KATIE.GOODWIN@DWP.GSI.GOV.UK

Conwy: Sharon Williams Ffôn: 07920 450988

e-bost: SHARON.WILLIAMS3@DWP.GSI.GOV.UK

Wrecsam: Dawn Pryce Ffôn: 01686 863153/07900276549

E-bost: DAWN.PRYCE1@DWP.GSI.GOV.UK

Gwynedd: Yvonne Hughes Dolgellau, Machynlleth, Porthmadog

Ffôn: 07776264107

Gwynedd: Eiddwen Borland Bangor, Caernarfon, Pwllheli

Ffôn: 07795308217

E-bost: EIDDWEN.BORLAND@DWP.GSI.GOV.UK

Os yw cyflogwyr yn ystyried recriwtio gweithwyr ar gyfer swyddi Adeiladu, gweler y tabl o gysylltiadau uchod a all eich helpu yn yr ardal yr ydych yn ystyried recriwtio.

Leave a Reply