Mis Mawrth Menter 2017

Eleni rydym yn fwy ac yn well!

31 Diwrnod      17 Digwyddiad

Dros 90 o arbenigwyr

Lleoliadau ar hyd a lled Sir Ddinbych

Gwrandewch ar y rhai a ddaeth draw y llynedd a’r manteision a gawsant i’w busnesau!

Bydd mis busnes eleni yn cynnig mwy o gyfleoedd ar gyfer rhwydweithio, mwy o gyngor arbenigol a mwy o weithdai i elwa’ch busnes gan gynnwys…

Twf Sir Ddinbych, Popeth am Arian, Hyfforddiant Sgiliau Manwerthu, Cymraeg Mewn Busnes, 5 Digwyddiad Gofyn i’r Arbenigwr, Gwersyll Hwb i Fusnes, Dechrau Busnes:   Mynd Amdani a mwy…..

Dewch i ddysgu mwy ac archebu eich lle:

www.sirddinbych.gov.uk/mismawrthmenter

Leave a Reply