Cronfa Cydnerthedd Brexit

Mae’r wybodaeth hon yn gwrtais o Lywodraeth Cymru

https://businesswales.gov.wales/cy/newyddion-blogiau/newyddion/cronfa-cydnerthedd-brexit

Mae Llywodraeth Cymru  wedi lansio  Cronfa Cydnerthedd Brexit, gwerth £1 miliwn  sydd ar gael i fusnesau Cymru, i’w helpu i addasu i’r newidiadau yn economi Cymru ar ôl Brexit.

Mae Busnes Cymru yn cynnig cyfle i fusnesau cymwys i wneud cais am gyllid rhwng £10,000 a £100,000 hyd at 50% o gostau’r prosiect

Amcanion y Gronfa Cydnerthedd Brexit yw:

  • datblygu capasiti
  • gwella prosesau
  • cadw cystadleurwydd
  • diogelu swyddi
  • sicrhau bod masnach yn llifo’n ôl ac ymlaen rhwng Cymru a gweddill y byd

I wneud cais, rhaid i fusnesau:

  • fod wedi’u cofrestru i fasnachu yng Nghymru
  • gofrestru gyda Busnes Cymru a chwblhau’r Pecyn Cymorth ar Brexit pan fyddant yn cyflwyno cais
  • gallu dangos y bydd y cyllid yn cyfrannu ar ddiogelu swyddi
  • bod yn masnachu ers 12 mis neu fwy ar ddiwrnod cyflwyno’r cais

Os yw eich busnes yn bodloni’r meini prawf uchod ac os oes gennych brosiect mewn golwg a allai eich helpu i feithrin cydnerthedd ac ymdopi â’r newidiadau y gallech eu hwynebu ar ôl Brexit, yna mae’r gronfa hon yn addas i chi.

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, cysylltwch â 03000 6 03000 a byddwch chi’n cael eich cysylltu â chynghorydd i gwblhau’r broses ymgeisio.

accountant-1238598_640