Mis Mawrth Menter 2019

march for business logo v2

Tîm Datblygu Busnes a’r Economi, sef “Mis Mawrth Menter 2019”

Rydym wedi gweithio mewn partneriaeth â darparwyr cymorth i gynnig ystod o weithgareddau drwy gydol y mis, sy’n amrywio o gyfleoedd rhwydweithio i weithdai hyfforddi, gan gynnwys:

  • Cyflwyniad i Allforio
  • Hyfforddiant Sgiliau Manwerthu – y Cyfryngau Cymdeithasol; Pinterest, Instagram, Twitter a Chyflwyno eich Cynnyrch
  • Eisteddfod yr Urdd 2020 – ydi’ch busnes chi’n barod?
  • Ein Cinio Busnes ar y cyd â’r Ffederasiwn Busnesau Bach

Collage

A’n dau brif ddigwyddiad:

Bargen Dwf Gogledd Cymru – dewch i ddysgu sut y gallai’r Fargen Dwf sy’n datblygu fod o fudd i fusnesau yn Sir Ddinbych, gan gynnwys cinio a sesiwn rwydweithio.

Blas Lleol – digwyddiad cwrdd â’r cynhyrchwyr sy’n paru prynwyr gyda chynhyrchwyr bwyd a diod lleol.

Dyma ychydig o enghreifftiau o’r hyn sydd gennym i’w gynnig i fusnesau.
I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: 
https://www.denbighshire.gov.uk/mismawrthbusnes

cropped-ebd-banner.png

Leave a Reply